Reglement 2021

(1) Leeftijden / Duur wedstrijden:

Groep 1 U11 2010 1x 30 minuten
Groep 2 U12 2009 1x 30 minuten
Groep 3 U13 2008 1x 30 minuten
Groep 4 U14 2007 1x 30 minuten
Groep 5 U15 2006 1x 30 minuten
Groep 6 U16 2005 1x 30 minuten

 • Per leeftijdscategorie mogen 3 spelers 1 jaar ouder zijn
 • Groep 1 (7 v 7) half veld
 • Groep 2 ( 8 v 8) half veld
 • Groep 3+ 4 + 5 + 6  (11 v 11) heel veld

Voetbal:

Groep 1 – 3 290 gram

Groep 4 – 6 320 gram

(2) Puntentelling:

 • 3 punten voor een overwinning
 • 1 punt voor een gelijk spel
 • 0 punten voor verlies
 • Wanneer twee teams op dezelfde plaats in de groep eindigen dan wordt gekeken naar:
 • Doelsaldo
 • Het aantal gescoorde doelpunten
 • Onderling resultaat
 • Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen genomen. Bij alle wedstrijden waar een winnaar uit voort dient te komen, worden bij een gelijke stand 3 strafschoppen genomen om een winnaar te verkrijgen. Er zal dus geen verlenging worden gespeeld.

(3) Aanwezigheid:

 • Alle teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd van hun poule aanwezig te zijn.
 • Alle teams dienen er voor te zorgen om 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn.
 • Teams die zonder goede redenen, niet op tijd aanwezig zijn om hun wedstrijden te spelen, verliezen de wedstrijd automatisch met 0-3. Kijk dus vrijdagavond voor het toernooi of er nog wijzigingen zijn !
 • Het is daarom erg belangrijk dat u op zaterdag aan het einde goed kijkt waar en hoe laat u zondag moet voetballen!

(4) Kleding:

 • Wanneer twee teams in dezelfde kleuren spelen, dient het eerstgenoemde team van shirt te wisselen. Ieder team is dan ook verplicht reserve shirts bij zich te hebben.

(5) Spelersformulier:

 • Alle teams zijn verplicht voor aanvang van de eerste wedstrijd een lijst in te leveren met daarop de namen en de geboortedatum van de deelnemende spelers. Dit moet op beide dagen worden ingevuld ! !
 • Spelers zijn verplicht zich te legitimeren wanneer de organisatie daar om vraagt. Wanneer een speler zich weigert te legitimeren zal deze verdere deelnamen aan het toernooi worden ontzegd. Wanneer blijkt dat een speler ouder is dan de maximaal toegestane leeftijd in een groep, zullen alle eerder gespeelde wedstrijden van die dag worden omgezet in 0-1 verlies en zal betreffende speler verdere deelname worden ontzegd.
 • Engelse teams is altijd van Aug – Juli dus daar zijn ander datums voor die kunnen een 1 ouder zijn ! !

(6)Wisselspelers:

 • In alle groepen, mag per team 5 maal worden gewisseld. Hierbij mag een reeds uitgewisselde speler bij een latere wissel het veld weer in.

(7) Gele en rode kaarten:

 • Een speler die een gele kaart krijgt moet 5 minuten van het veld, hij mag niet worden vervangen. Dit MOET de scheidsrechter wel aangeven middels het tonen van de gele kaart!
 • Een speler die een tweede gele kaart ontvangt in dezelfde wedstrijd is uitgesloten voor de rest van die wedstrijd, hij mag niet worden vervangen.
 • Een speler die met een directe rode kaart van het veld wordt gestuurd is uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd, tenzij de organisatie bepaald dat de overtreding dermate grof of onsportief is dat meerdere wedstrijden schorsing volgen.
 • Wordt een wedstrijd gestaakt dan zal er als volgt worden gehandeld;
 • De scheidsrechter geeft aan de toernooileiding de reden door van het staken.
 • De scheidsrechter wijst een schuldig team aan.
 • Dit team zal de wedstrijd verliezen met 0-3.
 • Wanneer beide teams schuldig zijn zal de wedstrijd als 0-0 in de boeken gaan en krijgen beide teams I winstpunt in mindering.
 • Bij collectief wangedrag kan de organisatie een team van het toernooi verwijderen.
 • Alle beslissingen van de scheidsrechters en toernooileiding zijn bindend en hiertegen kan GEEN protest worden aangetekend.

(8) Regels:

 • Alle wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB tenzij het anders vermeld staat.

Regels voor U11 + U12

UITTRAPPEN / DOELTRAPPEN: De doelman moet de bal alleen via de grond in het spel brengen. Bij vangbal mag de keeper bal ook uitschieten/gooien.
TERUGSPEELBAL: een terugspeelbal mag door de doelman in de handen worden genomen.
BUITENSPEL: In deze groepen wordt zonder buitenspel gespeeld.
HOEKSCHOPPEN: Deze worden genomen bij halve wegen tussen doelpaal en de hoekvlag inschieten.
STRAFSCHOP: strafschop wordt genomen op 8 meter vanaf het doel.
UITBAL: Deze moeten ingedribbeld worden, en mag uit gescoord worden.

Reglement jongens U13: Alle U13 wedstrijden worden gespeeld volgens de normale geldende KNVB-regels.

 • De hoekschop wordt op het streepje tussen de doelpaal en de cornervlag genomen, en de doeltrappen worden vanaf de I6 meter lijn genomen.

Alle teams en toeschouwers bij de wedstrijden dienen zich achter de afrastering van het veld te bevinden.

 • De  teams die wachten om hun eigen wedstrijd te spelen, mogen NIET op het veld komen, als de vorige wedstrijd nog niet is afgelopen is ! De coaches zijn hier verantwoordelijk voor.
 • Alleen spelers en coaches in de DUG-OUT ! ! (Dus geen ouders of toeschouwers in de dugout of op het veld, maar achter de afrastering) ! ! ! De coaches zijn hier verantwoordelijk voor. Dit wordt streng gecontroleerd !
 • De scheidsrechters zullen niet beginnen voor iedereen zich aan dit verzoek houdt. Gebeurd dit niet dan zal de wedstrijd niet worden aangevangen en kan de organisatie maatregelen nemen tegen de overtreder(s).

(9)Uitslagen/standen publicaties:

 • Met ingang van editie 2018 zal de scheidsrechter na afloop aan beide trainers vragen om voor de uitslag te tekenen op het wedstrijdbriefje, dit er voor te zorgen dat er geen foutieve uitslagen op de website komen. Wanneer een trainer weigert, op welke grond dan ook, om te tekenen gaat hij automatisch akkoord met de uitslag. Wanneer u desondanks toch een foutieve uitslag op de website constateert dan verzoeken wij u dit te melden bij de lokale toernooileiding. Tijdens de de Dutch Easter Cup worden alle uitslagen en standen gepubliceerd op www.dutcheastercup.com
 • Verkeerde gepubliceerde uitslagen en standen kunnen nog gecorrigeerd worden tot zaterdag avond 19:00 uur, daarna zijn alle uitslagen bindend en kunnen niet meer veranderd worden.

(10) Overige bepalingen:

 • Ieder team wordt geacht in sportkleding op de accommodatie te arriveren. Voor douche gelegenheid wordt gezorgd.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.
 • Zorg ervoor dat u zeker weet dat alle spelers van uw team zijn verzekerd op en langs de velden en in verblijven. De Dutch Easter  Cup neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen.
 • De Dutch Easter Cup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor financiële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, of andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen. Deelnemers van landen die geen medische verzekeringen kunnen afsluiten in Nederland moeten persoonlijke medische verzekeringen.. Alle teams gaan dan naar volgend jaar.
 • Alle teams moeten aangekleed naar het sportpark toekomen, want er zijn niet voldoende kleedkamers om alle teams daar te laten omkleden.
 • Aub geen waardevolle spullen en/of geld achter laten in kleedkamers en/of Hotel.
 • Vernielingen of gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie.
 • De organisatie zal geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voort vloeit melden bij de politie en (laten) verhalen bij de veroorzaker van het geweld.
 • Indien de veroorzaker hiervan een speler of begeleider van een deelnemend team is zal dit team indien nodig uitgesloten worden van verdere deelname van het toernooi. Indien de veroorzaker hiervan een supporter/ouder is van een deelnemend team wordt deze persoon de verdere toegang, tot het betreffende sportpark waar het incident zich heeft afgespeeld, ontzegd en verwijderd, eventueel met behulp van de politie. En is niet meer welkom op een van onze sportparken.

(11) Weer protocol:

 • Bij extreme weersomstandigheden, waarbij niet gespeeld kan worden, of de velden niet bespeelbaar zullen zijn, zal het toernooi gedeeltelijk of in het geheel afgelast worden.
 • Tijdelijk onderbreking na de onderbreking verder gaan met het toernooi schema.
 • Zaterdag afgelast op zondag per leeftijdscategorie toernooi via knock out systeem schema wordt dan via de website bekend gemaakt.
 • Zondag afgelast stand van Zaterdag en naar aantal punten en doelsaldo. Zo weten wie 1e 2e 3e plaats zijn !
 • Zaterdag en /of Zondag de hele dag afgelast gaan de buitenlandse teams dan andere activiteiten doen.
 • Schade hierdoor, kan niet verhaald worden op de organisatie van de Dutch Easter Cup en Dutch Soccer Tournaments.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding van de Dutch Easter Cup !
 • U kunt drinken kopen in de kantine, water hebben wij de kraan voor dus dat is altijd gratis.
 • Buitenlandse teams kunnen niet zelf accommodatie kiezen alleen via de organisatie van de Dutch Easter Cup.

Inschrijfkosten zijn niet restitueerbaar !

Privacy:

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.

Dus wij geven geen contactgegevens van clubs of contactpersonen aan derde dat is in strijd met de privacy wetgeving

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op een van onze websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Alle teams die meedoen aan een van onze toernooien kunnen daar gefotografeerd en op een van onze websites geplaatst worden u heeft hiervoor akkoord gegeven via ons inschrijfformulier dat u alle reglementen van het toernooi waar u naar toe bent gegaan en daarmee bent u mee akkoord gegaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

Voor en achternaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Spelers formulieren /Geboortedatums

Dit wordt allemaal na uw toernooi verwijderd uit onze bestanden.