1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Nederlandse toernooien van Dutch Soccer Tournaments
 2. Aanmeld/organisatie kosten
  Aanmeldingen dienen te geschieden met het aanmeldformulier op de site.
 3. Na aanmelding ontvangt u een originele rekening van Dutch Soccer Tournaments, naar het desbetreffend toernooi.
 4. Deze rekening dient u binnen veertien dagen te voldoen, tenzij dat het anders in de factuur geschreven staat.
 5. Hebt u voldaan aan de betaling, wordt uw team(s) bijgeschreven aan dit toernooi, en bent u zeker van deelname. Niet voldaan wordt u aanmelding uit de administratie verwijderd, en vervalt
 6. U aanmelding. Let op aanmeld/organisatie kosten zijn niet restitueerbaar.
 7. Betalingen
  Bij aanmelding voor zowel het toernooi, en of onderkomen, dient u aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
 8. Bij niet nakomen van betaalverplichtingen houd Dutch Soccer Tournaments zich het recht voor, de overeenkomst betreft accommodatie, inschrijfkosten, en /of annuleringskosten in rekening te brengen.
 9. Annuleringen
  Let op, bij alle prijzen betreffende de accommodaties (Hostels, Hotels en Vakantieparken) is geen annulering/reisverzekering inbegrepen, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.
 10. Boekt u via ons een accommodatie, dan zijn de annuleringsregels van de desbetreffende accommodatie van toepassing. (Zie ook de factuur)
 11. Huisregels en borg
  De Accommodatie wat u via ons boekt, zijn accommodatieregels van toepassing.
 12. Hieraan dient u zich ter aller tijden aan te houden, accommodatieregels deze krijgt u van ons 3 weken voor het toernooi samen met de accommodatie gegevens.
 13. Sommige verblijven vragen een borg, deze dient u ter plaatse te voldoen, bij aankomst, tenzij anders wordt vermeld door ons.
 14. Programma
  Dutch Soccer Tournaments maakt de uitwerking van het programma via onze toernooiapp.
 15. Dutch Soccer Tournaments behoud zich het recht voor het programma te wijzigen, indien
  daartoe gegronde redenen bestaan en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren van het programma als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen.
 16. Foto/Film media
  U gaat er mee akkoord, dat foto’s en filmopnames, die tijdens het toernooi genomen worden, gebruikt kunnen worden voor publicatie/marketing voor het desbetreffende toernooi en Dutch Soccer Tournaments.
 17. Aansprakelijkheid
  Zorg ervoor dat alle spelers van uw team goed verzekerd op en langs de velden en in verblijven,
 18. Dutch Soccer Tournaments neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen.
 19. Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor financiële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, of andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen.
 20. Gaat het toernooi door boven genoemde niet door dan gaan alle teams door naar het jaar daarop. (Zie regel 19)
 21. Uitsluiting van deelneming
  Vernielingen of gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie. Dutch Soccer Tournaments zal geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voort vloeit melden bij de politie en (laten) verhalen bij de veroorzaker van het geweld.
 22. Indien de veroorzaker hiervan een speler of begeleider van een deelnemend team is zal dit team indien nodig uitgesloten worden van verdere deelname van het toernooi.
 23. Indien de veroorzaker hiervan een supporter/ouder is van een deelnemend team wordt deze persoon de verdere toegang, tot het betreffende sportpark waar het incident zich heeft afgespeeld, ontzegd en verwijderd, eventueel met behulp van de politie.
 24. Drank/Eten
  Het is verboden voor de deelnemers/toeschouwers, om zelf alcoholische dranken mee te brengen naar het sportpark, en eigen eten/drank te nuttigen op de daarvoor (overdekte) terrassen van het sportpark. Onder de 18 jaar geen alcohol.
 25. Corona  
 26. Na aanmelding bij een toernooi, kunt u tussentijds altijd van toernooi wisselen (tot 2 maanden voor aanvang van uw aangemelde toernooi), er zijn meerdere Dutch Soccer Tournaments toernooien in April, Mei, Juni, Augustus en Oktober in Nederland en April en Mei in België.
 27. P.S. ligt er ook aan waar u de accommodatie heeft ! !
 28. Voor meer informatie bezoek onze websitewww.dutchsoccertournaments.nl