Het toernooi editie 2021 vindt plaats tijdens het weekend van 3 – 4 April 2021
en de organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van Dutch Soccer Tournaments.

2) Belgium Easter CUP 2021 wordt gespeeld volgens de bestaande FIFA, UEFA en KBVB reglementen en volgens het eigen toernooireglement.

3) Het beslissingscomité van de Belgium Easter CUP 2021 zorgt voor de naleving van deze
reglementen. Door deelname aan het toernooi aanvaarden de clubs de reglementen
en de beslissingen van de organisatie.

4) Het toernooi is voorbehouden voor :

U8 geboren in (2013)
U9 geboren in (2012)
U10 geboren in(2011)
U11 geboren in(2010)
U12 geboren in(2009)
U13 geboren in(2008)
U14 geboren in(2007)
U15 geboren in(2006)
U17 geboren in(2004)

3 Spelers per team mogen 1 jaar ouder zijn dan hun leeftijdsgroep.

Bij 7 tegen 7 max. 1 speler en bij 5 tegen 5 is er GEEN dispensatie
mogelijk.

U8 – U9 5 v 5

U10 – U11 7 v 7

U12 – U13 – U14 – U15 – U17 11 v 11

U8 – U9 – U10 – U11 1x 20 minuten per wedstrijd

U12 – U13 – U14 – U15 – U17 1x 25 minuten per wedstrijd

2) Puntentelling:

 • 3 punten voor een overwinning
 • 1 punt voor een gelijk spel
 • 0 punten voor verlies
 • Wanneer twee teams op dezelfde plaats in de groep eindigen dan wordt gekeken naar:
 • Doelsaldo
 • Het aantal gescoorde doelpunten
 • Onderling resultaat
 • Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen genomen. Bij alle wedstrijden waar een winnaar uit voort dient te komen, worden bij een gelijke stand 3 strafschoppen genomen om een winnaar te verkrijgen. Er zal dus geen verlenging worden gespeeld.

(3) Aanwezigheid:

 • Alle teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd van hun poule aanwezig te zijn.
 • Alle teams dienen er voor te zorgen om 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn.
 • Teams die zonder goede redenen, niet op tijd aanwezig zijn om hun wedstrijden te spelen, verliezen de wedstrijd automatisch met 0-3.
 • Het is daarom erg belangrijk dat u op zaterdag aan het einde goed kijkt waar en hoe laat u zondag moet voetballen!

(4) Kleding:

 • Wanneer twee teams in dezelfde kleuren spelen, dient het eerstgenoemde team van shirt te wisselen. Ieder team is dan ook verplicht reserve shirts bij zich te hebben.

(5) Spelersformulier:

 • Spelers zijn verplicht zich te legitimeren wanneer de organisatie daar om vraagt. Wanneer een speler zich weigert te legitimeren zal deze verdere deelnamen aan het toernooi worden ontzegd. Wanneer blijkt dat een speler ouder is dan de maximaal toegestane leeftijd in een groep, zullen alle eerder gespeelde wedstrijden van die dag worden omgezet in 0-1 verlies en zal betreffende speler verdere deelname worden ontzegd.
 • Per leeftijdscategorie mogen 3 spelers 1 jaar ouder zijn.
 • Tenzij dat de organisatie hiervoor een goedkeuring heeft gegeven, die worden vooraf aan de gastclubs bekend gemaakt door de organisatie
 • Engelse teams is altijd van Aug – Juli dus daar zijn ander datums voor die kunnen een 1 ouder zijn ! !

(6)Wisselspelers:

 • In alle groepen, mag per team 5 maal worden gewisseld. Hierbij mag een reeds uitgewisselde speler bij een latere wissel het veld weer in.

(7) Gele en rode kaarten:

 • Een speler die een gele kaart krijgt moet 5 minuten van het veld, hij mag niet worden vervangen.
 • Dit MOET de scheidsrechter wel aangeven middels het tonen van de gele kaart!
 • Een speler die een tweede gele kaart ontvangt in dezelfde wedstrijd is uitgesloten voor de rest van die wedstrijd, hij mag niet worden vervangen.
 • Een speler die met een directe rode kaart van het veld wordt gestuurd is uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd, tenzij de organisatie bepaald dat de overtreding dermate grof of onsportief is dat meerdere wedstrijden schorsing volgen.
 • Wordt een wedstrijd gestaakt dan zal er als volgt worden gehandeld;
 • De scheidsrechter geeft aan de toernooileiding de reden door van het staken.
 • De scheidsrechter wijst een schuldig team aan.
 • Dit team zal de wedstrijd verliezen met 0-3.
 • Wanneer beide teams schuldig zijn zal de wedstrijd als 0-0 in de boeken gaan en krijgen beide teams I winstpunt in mindering.
 • Bij collectief wangedrag kan de organisatie een team(s) van het toernooi laten verwijderen.
 • Alle beslissingen van de scheidsrechters en toernooileiding zijn bindend en hiertegen kan GEEN protest / klacht worden aangetekend.

Alle teams en toeschouwers bij de wedstrijden dienen zich achter de afrastering van het veld te bevinden.

 • De  teams die wachten om hun eigen wedstrijd te spelen, mogen NIET op het veld komen, als de vorige wedstrijd nog niet is afgelopen is !
 • Alleen spelers en coaches in de DUG-OUT ! !
 • (Dus geen ouders of toeschouwers in de dugout of op het veld, maar achter de afrastering) ! ! ! De coaches zijn hier verantwoordelijk voor.
 • De scheidsrechters zullen niet beginnen voor iedereen zich aan dit verzoek houdt.
 • Gebeurd dit niet dan zal de wedstrijd niet worden aangevangen en kan de organisatie maatregelen nemen tegen de overtreder(s).

(9)Uitslagen/standen publicaties:

 • De scheidsrechter na afloop aan beide trainers vragen om voor de uitslag te tekenen op het wedstrijdbriefje, dit er voor te zorgen dat er geen foutieve uitslagen op de website komen.
  Wanneer een trainer weigert, op welke grond dan ook, om te tekenen gaat hij automatisch akkoord met de uitslag.
  Wanneer u desondanks toch een foutieve uitslag op de website constateert dan verzoeken wij u dit te melden bij de lokale toernooileiding.
  Op zaterdag is het tot 19:00 mogelijk om verkeerde uitslagen te corrigeren, daarna zijn alle gepubliceerde uitslagen bindend. Alle uitslagen en wedstrijdprogramma’s zullen worden op deze website geplaatst in de toernooiapp.

(10) Officiële Klachten:

Het is niet mogelijk om mondelinge en / of schriftelijke klachten in te dienen tegen genomen beslissingen van de toernooileiding tijdens of na het toernooi. Alle beslissingen van  de organisatie, (lokale) toernooileiding en scheidsrechters zijn bindend. Zo lang u geen functie in de organisatie heeft, heeft u geen recht van spreken over de beslissingen die de organisatie neemt !

(11) Overige bepalingen:

Ieder team wordt geacht in sportkleding naar de accommodatie te arriveren.

Voor douche gelegenheid wordt gezorgd.

De organisatie Belgium Easter Cup / Dutch Soccer Tournaments en de 4 gast clubs zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.

Zorg ervoor dat u zeker weet dat alle spelers van uw team verzekerd zijn op en langs de velden en in onze accommodaties en een goede reisverzekering/ annuleringsverzekering voor de buitenlandse club als u moet annuleren.

De organisatie van de Belgium Easter Cup/ Dutch Soccer Tournaments neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen.

De Belgium Easter Cup / Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor Financiële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen, waardoor het toernooi niet doorgang kan vinden. Teams die via ons een accommodatie hebben geboekt, gaan naar volgend jaar omdat de accommodatie geen restitutie zal geven. Alle teams die betaald hebben gaan door naar volgend jaar, dus geef dan even door welke leeftijdsgroep.

Bij extreme weersomstandigheden, waarbij niet gespeeld kan worden, of de velden niet bespeelbaar zullen zijn, zal het toernooi gedeeltelijk of in het geheel afgelast worden. Schade hierdoor, kan niet verhaald worden op de organisatie Belgium Easter Cup / Dutch Soccer Tournaments en de gast clubs.

Deelnemers uit andere landen die geen medische verzekeringen kunnen afsluiten in Nederland, moeten dat persoonlijke medische verzekeringen afsluiten in hun eigen land van herkomst.

Alle teams moeten aangekleed naar het sportpark toekomen, want er zijn niet voldoende kleedkamers om alle teams daar te laten omkleden.

Laat Aub geen waardevolle spullen en/of geld achter laten in kleedlokalen en/of accommodatie.

Vernielingen of gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie.

De organisatie zal geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voort vloeit melden bij de politie en (laten) verhalen bij de veroorzaker van het geweld.

Indien de veroorzaker hiervan een speler of begeleider van een deelnemend team is zal dit team indien nodig uitgesloten worden van verdere deelname van het toernooi. Indien de veroorzaker hiervan een supporter/ouder is van een deelnemend team, wordt deze persoon de verdere toegang, tot het betreffende sportpark waar het incident zich heeft afgespeeld, ontzegd en verwijderd, eventueel met behulp van de politie. En is niet meer welkom op een van onze sportparken. Dat bepaalt de toernooi leiding en geen andere teams/ ouders van andere teams ! ! Zie ook regel (10)

(12) Weer protocol:

Bij extreme weersomstandigheden, waarbij niet gespeeld kan worden, of de velden niet bespeelbaar zullen zijn, zal het toernooi gedeeltelijk of in het geheel afgelast worden.

Tijdelijk onderbreking na de onderbreking verder gaan met het toernooi schema.

Zaterdag afgelast op zondag per leeftijdscategorie op 1 locatie toernooi via knock out systeem. schema wordt dan via de website bekend gemaakt.

Zondag afgelast stand van Zaterdag en naar aantal punten en doelsaldo. Zo weten wie 1e 2e 3e zijn.

Grasvelden niet speelbaar zijn, gaan we door op de kunstgrasvelden met alleen de Buitenlandse teams en gast clubs. Nederlandse teams gaan naar huis.

Zaterdag en /of Zondag de hele dag afgelast gaan de buitenlandse teams andere activiteiten doen.

Schade hierdoor, kan niet verhaald worden op de organisatie van de Belgium Easter Cup / Dutch Soccer Tournaments en de gast clubs, dit is namelijk overmacht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Dutch Soccer Youth Cup !

Geen alcoholische dranken langs de velden alleen op de daarvoor bestemde plaatsen

Bier wordt pas na 12:00 geschonken op zaterdag en zondag ! !

Het is verboden om zelf eten en dranken mee te brengen naar het sportpark.

Buitenlandse teams kunnen niet zelf accommodatie kiezen alleen via de organisatie van de Belgium Easter Cup.

Let wel op dat u de laatste competitie wedstrijd in dit weekend 3 – 4 April 2021 verplaatst !

Bij niet tijdig betalen van de inschrijfkosten 2 weken na factuurdatum zijn wij genootzaak om uw team uit de lijst te halen en dan bent u geen deelnemer meer van ons toernooi, tenzij het anders in de factuur opgenomen staat.

Buitenlandse teams kunnen alleen via ons accommodatie boeken, teams krijgen 3 weken voor aankomst alle informatie over de accommodatie.

Inschrijfkosten en accommodatiekosten zijn niet restitueerbaar

U dient altijd vervoer te hebben omdat dit toernooi op 4 locaties gespeeld wordt het kan dus zijn dat u op zondag op een van de andere locaties moet voetballen, en ook de huisvesting ligt niet in de buurt van de sportpark locaties !

(13) Privacy:

Privacy:

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.

Dus wij geven geen contactgegevens van clubs of contactpersonen aan derde dat is in strijd met de privacy wetgeving

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op een van onze websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Alle teams die meedoen aan een van onze toernooien kunnen daar gefotografeerd en op een van onze websites geplaatst worden u heeft hiervoor akkoord gegeven via ons inschrijfformulier dat u alle reglementen van het toernooi waar u naar toe bent gegaan en daarmee bent u mee akkoord gegaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

Voor en achternaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Spelers formulieren /Geboortedatums

Dit wordt allemaal na uw toernooi verwijderd uit onze bestanden.